» ALT YÜKLENİCİ
» ALTERNATİF TEKLİF - BİRDEN FAZLA TEKLİF
» ANALİZLER
» ARAÇ KİRALAMA / TAŞIMA
» ARİTMETİK HATA
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Hizmet Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Mal Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Yapım İşi )
» BANKA REFERANS MEKTUPLARI VE TEYİTLERİ
» BELLİ İSTEKLİLER
» BENZER İŞLER
» BİLANÇO ve CİRO BİLGİLERİ
» BİLGİ BELGE EKSİKLİĞİ
» BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİ
» ÇÖP TOPLAMA İHALELERİ
» DEMONSTRASYON
» DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
» FİYAT DIŞI UNSURLAR
» GEÇİCİ TEMİNATLAR VE TEMİNAT MEKTUPLARI
» İHALE DOKÜMANLARI
» İHALE İPTAL NEDENLERİ
» İHALE KOMİSYONLARI
» İLANLAR
» İŞ DENETLEME / İŞ YÖNETME BELGELERİ
» İŞ DENEYİM BELGELERİ
» İŞ DURUM BELGELERİ
» İŞ ORTAKLIĞI ( ORTAK GİRİŞİM-KONSORSİYUM GİRİŞİMLER )
» KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI
» MAKİNE VE EKİPMANLAR
» MAL ALIM İHALELERİ
» MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALELERİ
» MUHTELİF KARARLAR
» NOTER ONAYLI BELGELER
» ORTAKLIK DURUM BELGELERİ
» PAZARLIK USULÜ İHALELER
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİ
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIM İHALELERİ
» PUANLAMA ( Hizmet Alım İşleri )
» REKABET
» SİGORTA VE VERGİ BORÇLARI
» ŞİKÂYET / İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI ( İDAREYE-K.İ.K. NA)
» STANDART FORMLAR
» TEBLİGATLAR VE ŞİKAYET SÜRELERİ
» TEKLİF MEKTUBU/GEÇERLİLİK SÜRELERİ ve TEKLİF CETVELLERİ
» TEKLİF ZARFLARI
» TİCARET SİCİL GAZETELERİ
» VEKALETNAMELER
» YAKLAŞIK MALİYET
» YASAKLAMA-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
» YETERLİK BELGELERİ
» ZEYİLNAMELER
SİGORTA VE VERGİ BORÇLARI
ihale üzerinde kalan yüklenicinin şirket sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olan diğer şirket için de kesinleşmiş vergi borcu olup olmadığına dair belge istenmeli mi?
"Vergi borcu yoktur" yazısı, ihale tarihinden önce alınmış ise geçerli olur mu?
Alt yüklenicilerin ne kadarlık SGK borcu, borç kapsamında değerlendirilmez?
Daha önce ortak girişim olarak ihale alan şirket, bu ortaklıktan oluşan vergi borcundan dolayı ihalelere girebilir mi?
Damga vergisi, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
Hakedişten kesilen SGK borcunun kurum hesaplarına aktarılmamış olmasına rağmen ihalelere teklif verilebilir mi?
Hakedişten kesilen vergi borcunun; teklif verilen ihale tarihinden sonra vergi dairesi hesaplarına intikal etmesi halinde sözleşme imzalanabilir mi?
İdarenin belirlediği süre içinde ilgili kurumdan, borcu olmadığına ilişkin yazı getirmeyen isteklinin borcu olduğu kabulü hukuka uygun mudur
ihale tarihinde vergi borcu olan isteklinin, ihale tarihinden sonraki bir tarihte vergi borcunu taksitlendirmiş olması vergi borcu olmadığı anlamına gelir mi
İhale tarihinden önce hakedişten kesilen vergi borcunun, vergi dairesi hesaplarına ihale tarihinden sonra intikal ettirilmiş olması halinde, ihale tarihinde vergi borcu olduğunun kabulü gerekir mi?
ihale tarihinden sonra vergi, SGK borcu olan isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilir mi?
İhale üzerinde kalmayan yada kalma olasılığı olmayan istekli hakkında Vergi ve SGK borcu olup olmadığı yönünde idare tarafından Res'en araştırma yapılabilir mi?
ihaleye giren firmanın ortaklarından birinin hissenin bulunduğu başka bir firmanın prim borcu olması nedeniyle ihaleye giren firma ihaleden elenir mi?
İhaleye teklif veren gerecek kişinin, ortağı olduğu başka şirketlerin SGK borcunun olması ve bu borcun ortağı olduğu şirketteki hissesi oranında değerlendirilmesi işlemi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
isteklilerden, teklif ile birlikte SGK veya vergi borcu olmadığına dair belge istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Motorlu taşıtlar vergisi, vergi borcu kapsamına girer mi
Ortak girişim olarak teklif verilen ihalelerde, her iki ortağın toplam vergi borcunun, ihaleye teklif vermeyi engellemeyecek olan üst rakam olan 5.000,00 tl yi aşması durumunda isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılırmı ?
Ortak girişim ortaklarından birinin vergi borcu olması halinde diğer ortakla sözleşme imzalanabilir mi?
Ortak girişimi oluşturan şirketlerden birinin sosyal güvenlik prim borcunun olması, ihalenin iş ortaklığı üzerinde bırakılmasına engel midir?
Özel usulsüzlük cezası, vergi borcu olarak değerlendirilir mi? (Mahkeme Kararı)
Şirketin ortağı veya yöneticisinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olması, şirketin de borcu olduğu anlamına gelir mi?
Sosyal güvenlik prim borcunun olmadığına ilişkin belge hangi aşamada sunulması gerekir
Teklif aşamasında ihaleye giren isteklilerden sosyal güvenlik prim borcu olanların teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygun mudur
Teklif aşamasında, sigorta borcu bulunan isteklinin geçici teminatının irat kaydedilmesinde kanuna aykırılık bulunup bulunmadığı?
Vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden alınan belgede nakil olduğu belirtilmişse, daha önceki vergi dairesinden de vergi borcu olmadığına dair yazı alınması gerekir mi?
Vergi cezaları, vergi borcu kapsamında değerlendirilir mi?
Yeniden yapılandırılarak taksitlendirilen ve taksitleri ödenen prim borçlarının bulunması ihaleye katılmaya engel midir?
Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz KİK Kararları Yargı Kararları Haberler Kanun ve Mevzuat Mevzuat Soru-Cevap İletişim
İhale Analiz Copyright @ 2013 Her Hakkı Saklıdır. | Design By Web Tasarım | Seo
 Bugün 164
 Dün 185
 Bu Ay 3207
 Toplam 366957
cold storage

bez çanta

lazer epilasyon

nemlendirme sistemleri

ozon tedavisi

ankara gülüş tasarımı

ankara lazer epilasyon

bebek oyunları


cerrahi maske
ankara web tasarım
web tasarım
seo hizmeti
cancer clinical trials