» ALT YÜKLENİCİ
» ALTERNATİF TEKLİF - BİRDEN FAZLA TEKLİF
» ANALİZLER
» ARAÇ KİRALAMA / TAŞIMA
» ARİTMETİK HATA
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Hizmet Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Mal Alımları )
» AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER ( Yapım İşi )
» BANKA REFERANS MEKTUPLARI VE TEYİTLERİ
» BELLİ İSTEKLİLER
» BENZER İŞLER
» BİLANÇO ve CİRO BİLGİLERİ
» BİLGİ BELGE EKSİKLİĞİ
» BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİ
» ÇÖP TOPLAMA İHALELERİ
» DEMONSTRASYON
» DİPLOMA VE MEZUNİYET BELGELERİ
» FİYAT DIŞI UNSURLAR
» GEÇİCİ TEMİNATLAR VE TEMİNAT MEKTUPLARI
» İHALE DOKÜMANLARI
» İHALE İPTAL NEDENLERİ
» İHALE KOMİSYONLARI
» İLANLAR
» İŞ DENETLEME / İŞ YÖNETME BELGELERİ
» İŞ DENEYİM BELGELERİ
» İŞ DURUM BELGELERİ
» İŞ ORTAKLIĞI ( ORTAK GİRİŞİM-KONSORSİYUM GİRİŞİMLER )
» KESİNLEŞEN İHALE KARARLARI
» MAKİNE VE EKİPMANLAR
» MAL ALIM İHALELERİ
» MALZEMELİ YEMEK HİZMETİ ALIM İHALELERİ
» MUHTELİF KARARLAR
» NOTER ONAYLI BELGELER
» ORTAKLIK DURUM BELGELERİ
» PAZARLIK USULÜ İHALELER
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI HİZMET ALIM İHALELERİ
» PERSONEL ÇALIŞMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIM İHALELERİ
» PUANLAMA ( Hizmet Alım İşleri )
» REKABET
» SİGORTA VE VERGİ BORÇLARI
» ŞİKÂYET / İTİRAZEN ŞİKÂYET BAŞVURULARI ( İDAREYE-K.İ.K. NA)
» STANDART FORMLAR
» TEBLİGATLAR VE ŞİKAYET SÜRELERİ
» TEKLİF MEKTUBU/GEÇERLİLİK SÜRELERİ ve TEKLİF CETVELLERİ
» TEKLİF ZARFLARI
» TİCARET SİCİL GAZETELERİ
» VEKALETNAMELER
» YAKLAŞIK MALİYET
» YASAKLAMA-YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
» YETERLİK BELGELERİ
» ZEYİLNAMELER
ARAÇ KİRALAMA / TAŞIMA
Birim fiyat teklif cetvelinde, birim fiyat olarak bir araç için işin süresi baz alınarak teklif verilebilir mi?
Şehirlerarası sürücüsüz araç kiralama ihalesinde A1 ve B2 belgesinin sunulmasının istenilmesi mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
% 4 sözleşme ve genel giderler içerisinde değerlendirilecek olan giderlere birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmesi halinde, bu giderler için 0,00 TL Teklif veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Araç yakıt giderine ilişkin olarak SMMM tarafından EPDK fiyatları kullanılarak yapılan hesaplama tabloları geçerli belge olarak kabul edilebilir mi?
Araçların yakıt tüketimini tevsik amacıyla, araç satış bayisi tarafından aracın tüm değerlerini gösteren belge sunulması yeterlimidir?
Çalıştırılacak araçlar için model şartı getirilebilir mi?
Çalıştırılacak araçların motor gücünün teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde farklı değerlerle gösterilmiş olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
Fiyat farkı verilmeyecek olan personel taşıma ihalesinde, çalıştırılacak şoförlere ait ücretin nasıl belirleneceği...
Fiyat tekliflerinin " Ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarı" üzerinde verildiği beyan edilmesine rağmen, maliyet satış tespit tutanağının "ağırlıklı ortalama birim satış tutarı" üzerinden oluşturulması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
İdari şartnamede bulunmayıp, teknik şartnamede kendi malı olması istenilen araçlara ait belgelerin teklif aşamasında sunulmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
İdari şartnamede K2 yetki belgesinin istenilmesine rağmen K1 Yetki belgesi sunan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İdari şartnamede, Çalıştırılacak araçların, ihalenin yapıldığı il plakasını taşıması gerektiği şeklinde yapılan düzenleme ihalenin iptalini gerektirir mi?
İdari şartnamede, Kendi malı olması öngörülen taşıtları tevsik etmek amacıyla Noter onaylı kira sözleşmesi sunulabilir mi?
İdari şartnamede, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranının belirlenmemiş olması mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
İdari şartnamede, kontrol teşkilatında verilecek aracın teklif fiyata dahil olduğu belirtilmesine rağmen, yaklaşık maliyete eklenmemiş olması ihalenin iptalini gerektirir mi?
İhale yetkilisi tarafından, Yaklaşık maliyetin % 20 altındaki teklif fiyatı yüksek olduğu gerekçesi ile iptal edilebilir mi?
İstekli tarafından, kendi malı olarak sunması gereken araçların koltuk sayıları ihale dokümanına uygun olmadığı gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
K1 yetkli belgesinin, sadece pilot ortak tarafından sunulmuş olması teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Kendi malı olması istenilen araçlara ilişkin SMMM tarafından düzenlenen raporda, araçların teknik özelliklerine yer verilmemesi teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına neden olur mu?
Öğrenci taşıma işinden elde edilen iş deneyim belgesi ile personel taşıma ihalesine teklif verilebilir mi?
Ortak girişim tekliflerde D2 yetki belgesinin her iki ortak tarafından sunulması zorunlu mudur?
Personel taşıma ihalelerinde, tüm maliyet bileşenleri üzerinden aşırı düşük savunma istenilebilir mi?
Personel taşıma işine Ortak girişim olarak teklif verilebilir mi?
Sürücülü araç kiralama ihalesi, personel çalışmasına dayalı hizmet alım ihalesi midir?
Tahditli araç plakası ile ihaleye teklif verilebilir mi?
Teklif ekinde sunulan araç ruhsatların da, araçların muayenelerinin geçmiş olduğu gerekçesi ile teklif değerlendirme dışı bırakılabilir mi?
Teknik şartnamede teklif fiyata dahil giderlere yer verilmesine rağmen idari şartnamede herhangi bir belirlemenin olmaması teklif vermeye engelmidir?
Ana Sayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz KİK Kararları Yargı Kararları Haberler Kanun ve Mevzuat Mevzuat Soru-Cevap İletişim
İhale Analiz Copyright @ 2013 Her Hakkı Saklıdır. | Design By Web Tasarım | Seo
 Bugün 45
 Dün 244
 Bu Ay 4381
 Toplam 497010